Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Tuấn Trình
Giới tính Nam
Website https://vutuantrinh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Thể dục
Giới thiệu Sống! Hay chi là Tồn tại?
Xác thực bởi Nguyễn Phú Quảng, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 836 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2372 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 386 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 116111 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này