Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phú Quảng
Giới tính Nam
Website http://nuoc.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Xây dựng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Đã đưa lên 1832 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 477 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 874 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 290561 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này