Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Văn Liêm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tvliem
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tây Hồ
Quận/huyện Quận Tây Hồ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 84 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này