Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thế Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Khê
Quận/huyện Huyện Bình Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này