Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hà Trọng Hùng
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THPT Chơn Thành
Tỉnh/thành Bình Phước
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này