Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Trung Kiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trungkiens2qt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 2 Quảng Trạch
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Đinh Thế Hà, Nguyễn Xuân Hoàng
Đã đưa lên 43 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 449 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7419 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này