Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quang
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THPT Tự Lập
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 129 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này