Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Tuấn Trình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tuantrinh1982
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lịch sử, Thể dục, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Vũ Tuấn Trình, Nguyễn Thị Tám
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 399 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này