Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Xuân Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenxuannam15112
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hàn Thuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Đức Kỳ
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 606 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2788 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này