Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Hoàng Thám
Giới tính Nam
Website https://thamthcsp1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phường 1
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Tin học, Thể dục
Giới thiệu Bản thân rất đam mê CNTT, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ của mình!
Xác thực bởi Mạc Thiên An, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 983 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 265 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 348 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 473166 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này