Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Tr­Uong Van Cham
Giới tính Nam
Đơn vị so gd dt bac ninh
Tỉnh/thành bac ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này