Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Sinh Học Thpt Cam Lộ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sinhhocthpt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu Thư viện của học sinh
Xác thực bởi Đỗ Thị Sen, Trần Đức Anh
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 125 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này