Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Văn Diễn
Giới tính Nam
Website https://phandien76.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêng Trang
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Giới thiệu Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang
Xác thực bởi Lưu Thị Vương Anh, Phan Van Dien
Đã đưa lên 1947 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 852 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2544 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1101222 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này