Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhhai0365
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Sơn
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Lớp 5, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Bé Tư, Nguyễn Bửu Khánh
Đã đưa lên 146 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2619 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 55 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3353 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này