Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Trung Nguyên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/bachngoc81
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nậm Mười
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Đang bị khóa, Hoàng Phi Sơn
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1602 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2378 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này