Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Đức Anh
Giới tính Nam
Website https://clhsthpt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Quản trị diễn đàn kết nối học sinh của trường THPT Cam Lộ. Hì. Chọn nhầm trường
Xác thực bởi Trần Đức Anh, Trần Đúc Anh
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 17 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này