Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tám
Giới tính Nữ
Website https://teacher8.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 3804 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thanh Thuận
Giới tính Nam
Website https://phamthanhthuan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Ia Grai
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 27059 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thương Huyền
Giới tính Nữ
Website https://thuonghuyen77.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Lâm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 28889 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Đăng Phước
Giới tính Nam
Website https://dangdangphuoc.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 19693 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Hà
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hathi75
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Tân Lợi
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 137 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
Giới tính Nam
Website https://vannhan123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 8151 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Quốc Việt
Giới tính Nam
Website https://toanthcs.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 300949 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Trung
Giới tính Nam
Website https://trantrungnd1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Đàn 1
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 162044 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Thành
Giới tính Nam
Website https://huuthanhvn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Plei Kần
Quận/huyện Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 158690 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Tấm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/doanthitamgh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Hà
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 133293 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Trọng Nga
Giới tính Nam
Website https://dotrongnga.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Sơn
Quận/huyện Huyện Thọ Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 3873 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Hương Lan
Giới tính Nữ
Website https://lanpth60.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Triệu Trạch
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 87814 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. Bùi Trọng Nhân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/buitrongnhan_tb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đông Thụy Anh
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Ngoại ngữ
Điểm số 203579 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đức Anh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Ducanh2868
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Cường
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 25285 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://danganhtuanng.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Long
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 59948 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Thanh Tú
Giới tính Nam
Website https://lun0608.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Quan Bắc 2
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 56195 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Trung Sơn
Giới tính Nam
Website https://transon74.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Long Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 450610 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tiến Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tlt28
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phượng Kỳ
Quận/huyện Huyện Tứ Kỳ
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 24940 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Hà
Giới tính Nữ
Website https://banphuongphap.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 1543 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 12296 (xem chi tiết)