Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Hữu Dũng
Giới tính Nam
Email dunghuuvo@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/dunghuuvo
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ, Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Đức Mân, Nguyễn Hữu Vĩnh
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1602 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 5473 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này