Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thế Phú
Giới tính Nam
Email nguyenphu1@yahoo.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Khê
Quận/huyện Huyện Bình Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Điểm số 90 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này