Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Đức Kỳ
Giới tính Nam
Email ducky0510@gmail.com
Website http://violet.vn/ducky
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hàn Thuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Trần Thị Lan
Đã đưa lên 131 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 83 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 51545 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này