Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Hoàng Minh
Giới tính Nam
Email hohoangminh1965@gmail.com
Website http://hohoangminh1965.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Biên 2
Quận/huyện Huyện Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Hồ Hưng Phát, Hồ Hưng Phát
Đã đưa lên 364 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 458 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 139036 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này