Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phú Quốc
Giới tính Nam
Website http://nguyenphuquoccmag.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Trịnh Thanh Liêm, Lê Hồng Thái
Đã đưa lên 1974 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1647 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1206 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 808611 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này