Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phú Quốc
Giới tính Nam
Email nguyenphuquoc.cnhonmy@gmail.com
Website http://nguyenphuquoccmag.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Trịnh Thanh Liêm, Lê Hồng Thái
Đã đưa lên 1970 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1617 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 788205 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này