Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức An
Giới tính Nam
Email nguyenducan0411@mail.com
Website http://nguyenducan06.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Sơn
Quận/huyện Huyện Hàm Thuận Bắc
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Gia Huy
Đã đưa lên 2713 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 33 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 323354 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này