Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Văn Diễn
Giới tính Nam
Email hieutruong.c2liengtrang.dr@lamdong.edu.vn
Website http://phandien76.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêng Trang
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Giới thiệu Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang
Xác thực bởi Lưu Thị Vương Anh, Phan Van Dien
Đã đưa lên 1921 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 803 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 928890 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này