Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hưng
Giới tính Nam
Email hunganhqn2000@yahoo.com
Website http://hunganhqn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Hưng
Quận/huyện Huyện Yên Hưng
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Đăng Điệp, Hoàng Khắc Lợi
Đã đưa lên 1518 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5001 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 51223 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này