Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Chiến
Giới tính Nam
Email chienx3@gmail.com
Website http://chiennc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bồi
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Hóa học, Tin học
Điểm số 619362 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Tôn Nữ Bích Vân
Giới tính Nữ
Email vantnb@gmail.com
Website http://vantnb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2298834 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thuận
Giới tính Nữ
Email nthuan1978@yahoo.com
Website http://english4all.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phúc Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Yên
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ, GD hướng nghiệp
Điểm số 461251 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Từ Thị Thúy Nhẫn
Giới tính Nữ
Email nhantuthuy@yahoo.com.vn
Website http://tttnhan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ba Gia
Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 74605 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đức Nam
Giới tính Nam
Email namvinhkhe@gmail.com
Website http://ducnam1971.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 287926 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Quân
Giới tính Nam
Email saothienbinh2110@gmail.com
Website http://saothienbinh2110.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 68254 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Dương
Giới tính Nam
Email diepngoc0307@gmail.com
Website http://dangngocduong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Hà
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 470006 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Mai Thành
Giới tính Nam
Email thanh_buimai@yahoo.com
Website http://buimaithanh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Bắc Sơn
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Điểm số 21621 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Kim Tường
Giới tính Nam
Email tuongct1@gmail.com
Website http://lekimtuong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 213951 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cấn Kim Riệu
Giới tính Nam
Email cankimrieu@zing.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngữ văn, GD hướng nghiệp
Điểm số 83 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Văn Thế
Giới tính Nam
Email ducthelh@yahoo.com.vn
Website http://ducthelh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 125777 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Trí
Giới tính Nam
Email nguyenminhtri08@yahoo.com.vn
Website http://nguyenminhtri08.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lộc Bắc
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 33701 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Trung Thành
Giới tính Nam
Email yb_dothanh@yahoo.com.vn
Website http://dothanhyb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Thái Học
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Điểm số 205827 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Thanh
Giới tính Nam
Email minhhoang.2003@gmail.com
Website http://huuthanh1972.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phú Xuân
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 207595 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mông Đức Hùng
Giới tính Nam
Email mongduchung@yahoo.com
Website http://mongduchung.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ký Phú
Quận/huyện Huyện Đại Từ
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Tin học
Điểm số 41422 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Ngọc Dũng
Giới tính Nam
Email phonglantim1307@gmail.com
Website http://bloglytin.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lục Ngạn 4
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Vật lý, Tin học
Điểm số 32779 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Tuấn Trình
Giới tính Nam
Email vutuantrinh@zing.vn
Website http://vutuantrinh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 103955 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Gdqp Va An
Giới tính Nam
Email iz1982@zing.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 96 (Xem chi tiết)