Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tám
Giới tính Nữ
Email teacher8@zing.vn
Website http://teacher8.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 3753 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thanh Thuận
Giới tính Nam
Email phamthanhthuan@gmail.com
Website http://phamthanhthuan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Ia Grai
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 26224 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thương Huyền
Giới tính Nữ
Email lehuong03@rocketmail.com
Website http://thuonghuyen77.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Lâm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 28781 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Đăng Phước
Giới tính Nam
Email dangphuoc2007@gmail.com
Website http://dangdangphuoc.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 19178 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Hà
Giới tính Nữ
Email haphuoc75@gmail.com
Website http://violet.vn/hathi75
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Tân Lợi
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 137 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
Giới tính Nam
Email hoc.nguyen.123@gmail.com
Website http://vannhan123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 8100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Quốc Việt
Giới tính Nam
Email quocvietvbhp@gmail.com
Website http://toanthcs.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 292405 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Trung
Giới tính Nam
Email trantrungnd1@yahoo.com.vn
Website http://trantrungnd1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Đàn 1
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 159995 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Thành
Giới tính Nam
Email huuthanhvn228@gmail.com
Website http://huuthanhvn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Plei Kần
Quận/huyện Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 149993 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Tấm
Giới tính Nữ
Email hoamuoigio8x@gmail.com
Website http://violet.vn/doanthitamgh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Hà
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 128202 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Trọng Nga
Giới tính Nam
Email dotrongnga@gmail.com
Website http://dotrongnga.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Sơn
Quận/huyện Huyện Thọ Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 3846 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Hương Lan
Giới tính Nữ
Email lanpth60@gmail.com
Website http://lanpth60.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Triệu Trạch
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 87385 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. Bùi Trọng Nhân
Giới tính Nam
Email buitrongnhantb@gmail.com
Website http://violet.vn/buitrongnhan_tb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đông Thụy Anh
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Ngoại ngữ
Điểm số 192057 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đức Anh
Giới tính Nam
Email Ducanh2868@gmail.com
Website http://violet.vn/Ducanh2868
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Cường
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 24904 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Anh Tuấn
Giới tính Nam
Email hoangtu8697@yahoo.com
Website http://danganhtuanng.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Long
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 59222 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Thanh Tú
Giới tính Nam
Email Lun0608@yahoo.com
Website http://lun0608.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Quan Bắc 2
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 53984 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Trung Sơn
Giới tính Nam
Email sontt.as@nghean.edu.vn
Website http://transon74.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Long Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 441659 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tiến Thành
Giới tính Nam
Email tlt201080@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/tlt28
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phượng Kỳ
Quận/huyện Huyện Tứ Kỳ
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 15439 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Hà
Giới tính Nữ
Email minhhaqt@gmail.com
Website http://banphuongphap.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 1540 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Email thcsnguyenbinhkhiem@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 12101 (Xem chi tiết)